21 Януари 2019
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Примерен хороскоп - Синастрия

Изпратил: Ансалди

Представената съвместимост е на семейна двойка при изготвен рожден хороскоп на съпругата и астрологична характеристика на съпруга, т.е. тълкувания за техните лични възможности (дадености) за партньорство не са включени.

Да се обобщава с думи една синастрия/съвместимост е най-малко наивно, особено за връзка, в която партньорите са се опознали взаимно и е търсена завършеност почти две десетилетия. Чрез способността за сравнение при астрологичните тълкувания на вашите звездни карти с дълбоко преживените до сега междуличностни отношения, да се надяваме, че е възможно да се изчистят донякъде напластените в годините негативи или направо да се опитат съвместно нови конструктивни насоки за хармонизиране на ежедневието в семейството ви.

И преди всичко, двойката партньори трябва винаги да се съобразява и се грижи за някакво трето същество, някаква разумна сила, чрез която вселената се променя, за да се осъществяват целите на двамата и естествено те да си отговорят на въпросите: “Как да не вредим на другите?” и “Каква роля играят нашите взаимоотношения в космически план?”

Приказката за вашето не случайно, с елементи на карма партньорство, за което при вас е нужен даже природен талант, накратко започва така :

Това е превъзходен съюз за духовно израстване. Той оказва мощно енергийно влияние върху Вас, независимо че и Вие сте достатъчно стимулирана към действия. Не оставайки пасивна, Вие също стимулирате него. Конструктивни или деструктивни взаимоотношения, каква част е подсъзнание (вероятно тук съществува някаква неприятна скритост), емоционално-чувствени реакции и физическо влечение – зависи от зрелостта на двамата, от владеенето на импулсите и на запалваните от него Ваши вибрации (силно сексуално напрежение), от спирането всеки да се сражава за своето господство. Може би Вие трябва да използвате своята позиция на авторитет и власт, за да се противостоите на яростната атака на нападащия рицар в сияещи доспехи
От двамата лъха някаква скрита енергия, замаскиран натиск; не е изключена и скрита откровена вражда. Даже и при външна доброжелателност, рано или късно двамата разкривате своята хитрост и хамелеонство; изяснявате отношенията и се установява колебливо равновесие. Като партньори често вас ви разглеждат като едно цяло и сигурно поразявате околните с патологична ревност и от двете страни (даже и към децата). А вашата връзка оказва влияние върху живота на хората, включени във взаимоотношението ви.

Самите партньорските отношения на вашата двойка са стабилни, практични и са основани на хармония и взаимно разбиране, интереси и пълна съвместимост в културно-естетическите, интелектуалните и социални сфери в живота. Не е лошо с такова семейство да се прави бизнес. Ако се случи семейството ви да има врагове, то се получава много здрава и устойчива неприязън. Контактите с околните ви не са прибързани и са обмислени. Благодарение на инертност и позволената душевна свобода в отношенията, възможностите за развод са сведени до минимум, макар да възникват трудности, свързани със свръхкритичност и опити за решение на свръхзадачи.
В частност, Вие се стараете с огромни сили практически да въплътите всички съвместни идеи и проекти. Може би се опитвате да направите впечатление на неговата мъдрост и разглеждате нещата субективно (а Той може отстрани и отвисоко да гледа на нещата) и в борбата за персонална свобода болката е по-скоро Ваша, защото сте дълбоко въвлечена във взаимоотношенията (Той по-малко приема задължения).

Безспорно при вас съществува емоционално-романтично влечение. Двамата разбирате чувствата един на друг, не загубвайки себе си в този процес. Характерни са взаимна възприемчивост и чувствителност, приятелски отношения. Любовта, която Той получава от Вас, някак е добре позната в подсъзнанието му. Двойката ви е социално активна и постоянно се стреми да търси удоволствие в съвместния живот. Домът, децата, семейството и благополучието – това са основните жизнени ценности в продължилите взаимоотношения през годините.
Но изглежда и двамата отработвате родителски конфликти, които нарушават личното чувство за хармония и се наслоява строгия тон. Той усеща ограничения, които нямат отношение към него (може би Вие изпитвате някакво чувство за вина от Вашия баща и я пренасяте подсъзнателно на мъжа си). При това кармическо разплитане е необходимо да преодолеете трудностите с разбирането на емоциите на мъжа Ви, ако Вашите взаимоотношения трябва да се съхранят.

И двамата вероятно имате чувство за “съдбовност”, идеята, че тази ваша връзка ще играе главна роля в живота ви, дори в сферата на генералните трансформации. Като връзка вашите взаимоотношения са с подчертано значение, което може да доведе (или е довело) до големи промени в живота и на двамата, предизвикало е нещо във всеки от вас да умре и да се роди отново. Вие вероятно се изправяте лице в лице по такъв начин, че да предизвикате промени в сфери, където нещо не е наред. Отношението ви към секса също не е обикновено – силно физическо влечение, давайки дълбочина на ежедневието. И двамата преживявате психологически промени чрез вашата връзка.
Притежанието на материални неща са важен елемент за сигурността на връзката (но да не се прекалява). И двамата можете да се намирате по средата на сложен цикъл на обща верига от някакъв бизнес-поток или друга корпоративна работа, ваша съвместна дейност за съществуването ви заедно. Всеки със своя енергетичен потенциал на Аза може успешно да стимулира в много аспекти жизнедеятелността на другия. Може да усвоявате някои уроци в дипломацията на финансово-делови операции, да си помагате за ефективно себе изразяване, за материално поддържане.

При вас се проявява взаимно стимулиране към изучаване на различни науки, в това число и окултни. Взаимоотношенията ви се характеризират с тясно сътрудничество не само в интелектуално образователната сфера, но в сферата на бизнеса и професията. Чрез явният общ интерес към духовно-мистическата литература и психологията, както и увлечението ви за тяхното практикуване, може да възникне (или е възникнала) между вас интуитивна, даже психотелепатична връзка.

Създаден е мек поток на възприемчивост, донасящ подсъзнателна настройка на сходни честоти в музиката, изкуството и във всичко, което успокоява чувствата. Понякога Вие се възприемате чрез Него и намирате потока на романтизма и състраданието, а Той отговаря с тона на съзвучие и топлина. Възможно е прекалено да се въвлечете в взаимоотношенията и забърквайки се в обстоятелствата до такава степен, че повече да не виждате себе си. Има и моменти, когато Вие откривате, че Той търси повече от живота, отколкото отношенията един-до-един; заставена сте да изпитвате чувство на неувереност. Когато Вие предлагате привързаност и любов, Той се отъждествява във философски и далечни идеи и наранява знанията или благородното Ви отношение. Ако Той се откаже от трона на своите разбирания, може да започне да възприема всичко, което искате да му кажете.

Деловите и финансовите проекти, изработвани в процеса на взаимоотношенията, могат да се явяват главно продължение на семейните проекти от едната или за двете страни (проблеми, свързани с въпросите на наследството или разделяне на имущество), но те са по-трудни за Вас, отколкото за Него, който взема функциите на идеен лидер и основен спонсор.

И вероятно сте констатирали, че двамата имате усещане за взаимодействие на вашите общи енергийни полета, които действително ви подхранват и активират в обособени пространствено-времеви зони, показвайки ви психическата сила и силата на компромиса. Може би именно това дава възможност на всеки от вас да разбере и осъзнае неповторимостта на най-близкия му партньор и кое го прави важен за света.