21 Януари 2019
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Астрологични тенденции във времето

Изпратил: Ансалди

Всяко тълкуване на планетна конфигурация от рождената карта показва предимно енергийния потенциал на индивида, а не специфични подходи, идеали или изява на тази енергия като предопределен факт. Затова е желателно предложените прогнозни насоки за определени периоди, индивидът, роден на.........., да съблюдава и при необходимост да взима решения, съответно да предприема действия, изхождайки от своята душевност и степен на познание.

За периода – Септември 2003 до лятото на 2009 година – може да се очаква случайна или принудена отчужденост; загуба на собственост; поява на врагове. Опасност от заболявания, свързани с обмяната на веществата.

От Април 2004 г. Вие осъзнавате определена област от живота Ви и активирано поле на опитност; подсказва Ви се накъде протичат Вашите жизнени енергии. Перманентно усещате и подтик към пътешествия, неща и дела в чужбина. Умът Ви е склонен да се спира подробно и почти непрекъснато върху: въвличането или оттеглянето от външния свят за задълбочено учене; ориентация за разширяване на хоризонта – добиване важност общия поглед; кое учене в края на краищата е Истинско; търсене на някакъв нов начин на живот или сбор от убеждения – развиване на себето; време за споделяне с другите чрез говорене, лекции, публикации; доближавате се към своя разцвет на постижение, към времето (вече към края на 2006 г.) на желания и цели за извоюване на място в света.

Идеята е без напрегнатост, агресия и с достатъчна самодисциплина в социума да се справите с предизвикателствата до лятото на 2006 г., когато би трябвало да са подготвени и насочени енергиите и вибрациите изцяло към възможностите Ви за свободен контакт, приемане на идеи и решения за етапа на Вашето развитие.

Тази лична година спомага да изпълните някои от рождените качества на Вашата същност и характерните предпоставки в живота Ви. Тя е на настойчиви усилия и борби, резултатите от които не са много ясни. Всякакви видове трудности. Конфликти, често против Вашата воля, тежби и процеси, играещи важна роля. Критичен период, който носи със себе си много промени. Вътрешно напрежeние и конфликти с околния свят, които водят до загуба на влияние и репутация. Но и много добър период за лично и материално обогатяване. Възможен брак.

До Юни 2006 г. Вие ще сте погълната от забавен (задържащ) природен ритъм, който укрепва позициите и стабилността в живота. Доста сериозно време в живота Ви! Овладяната база (провеждане и осъществяване в живота на своя идеал, планове, работа – голямото преподаване, и то за издигане на собствената Ви личност) ще Ви даде желаното самочувствие и стимул за всичко друго, което трябва да правите следващия четвърт век.
Общуването е водело до критична точка при събития, овладяване на по-високи позиции. Така, познати модели се променят и биват научени нови неща. Усетили сте симптомите за промени във Вашето обществено положение, работа, житейска позиция.
* Началото на този период е добило конкретни и осезателни вибрации от Юли 2005 г., но нещата се проявяват отново през Януари 2006, когато Вашата душевност е в изолация с усещане за липса на подкрепа (особено около 7 април и 4 май 2006); в ума са факторите за сигурност – къде е Вашата принадлежност и къде се чувствате най-удобно?. Вече сте с ново съзнание за женственост.
Също в социума – осъществяването на ангажименти във взаимоотношенията (не ги нарушавайте); връзки и емоционални активности; снижете енергиите в партньорството на 31 май – 1 юни и доста осезаемо около 15 юни 2006.

От 18 юни 2006 г. кариерата и общественото положение в близките две години ще са най-същественото нещо за Вас – промени на много места (в работата или даже развод/женитба). Вие сте наясно с това, как Ви преценява обществото. Амбициозна ориентация, постоянно мислене да се постигне нещо или да се работи за нещо; да се извоюва място в света. Това също е времето, когато постигате цел, която сте чувствали, че е извън Вашите възможности.

* Към края на Юни 2006 ще започне влияние с насоки не само върху личността Ви, но и към професията (по-голяма отговорност в кариерата), наследството, работата и въздействието Ви във външния свят; някакви затруднения и препятствия на дейността Ви (не се започват нови неща). Може да се надявате на концентрация и продължителна позитивна работа с добри резултати.

Вероятно около 12. 07. 2006 г. и след това ще бъдете дейна. Конфликтите ще дадат благоприятни резултати. Ще се стремите към задгранични действия. Ще можете да осъществите своя мечта – преподаване, пътешествия, свързани с управление на кола.
Добри връзки с чужбина и научна дейност. Работата ще Ви донесе известност. Добри успехи чрез писателска дейност. Успешни пътувания в чужбина. Добри сделки с чужденци. Църковните въпроси могат да Ви подпомогнат в работата Ви.
Възможен интелектуален контакт с чужбина – стипендия, превод, делово пътуване. Преподаване, дискусии. Ако се занимавате с наука или журналистика, годината ще бъде много плодотворна. Възможно е издигане в преподавателска професия.
Дълги и успешни пътувания и добри връзки с чужденци. Отношенията Ви с чужденец и с чужбина могат да се окажат фатални. Нови приятелства при пътуване. Нови връзки в деловите среди. Добри изгледи за различни процеси, които лицето ще водите. Приятелите ще Ви подкрепят в духовно отношение. С женени роднини ще имате добри отношения и ще имате подкрепата им.
Наследство, което идва и което е свързано с роднина от страна на брачния Ви партньор. Може да се очаква и завещание. Съдебни процеси във връзка с наследство и зестра, които ще минат с успех.

Около 27-28 юни, 5-6 юли и 25 юли може да почувствате физически ограничения, нараняване, изтощение – последствията от събитията могат да засегнат ученето, братя, сестри или зоната на домашното ежедневие. Задръжте напоритостта и страстите под властта на човешкия разум и самообладание (опасност от внезапни разправии, конфликти).

Периодът Юли-Август 2006 г. (осезателно около 25-26 юни, 22-23 юли и 18-19 август) ще го усетите като критичен период на важни изменения – не се подавайте на потиснатост и инертност, а използвайте периода за физическо очистване на организма.

Около 20 – 22 – 23. 08. 2006 г. има тенденции за неприятности и усложнения, свързани с професията Ви. Ще бъдете безгрижна и небрежна. Склонност към рисковани и даже опасни действия.
Неспокойство и неприятности от страна на учреждения или на висшестоящи, от началството. Задминаване в службата от подчинени. Въпреки усилията и напреженията, не може да се очаква успех в работата. Опасност от заболяване на родител. Трябва да се внимава при всяко ново начинание или разширение на деловите работи, а също да не се увеличава броят на подчинените. От тях могат да се очакват много безпокойства и неприятности. Печалбите намаляват.

През Септември (осезателно 17–19 ) 2006 г. започва едногодишно прекъснато влияние, което предимно би засегнало Вашия духовен свят и затова особено внимателно се отнасяйте с деловите неща навсякъде. Може отслабване на чувството за дълг, отговорност. Но дава задълбочност, проникновено възприятие, важни запознатства. Целесъобразно е периодите да се използват за умствена работа. Позволява самостоятелни действия. Времето на личната сила. Другото време на проявление е Февруари (1, 2, 28 ) и Март (1 и 2) и Юни (17 –19 ) 2007 г.

Финансови грижи, конфликти и болести, свързани с кръвообращението или черния дроб. Парични безпокойства и загуби. Неуспешни сделки. Има опасност да Ви ограбят. Не се включвайте в никаква престъпна дейност. Ако правите спекулации, можете да загубите по неочакван начин.
Вероятна дата 18.10.2006 г. и около седмица след това.

Ще имате голяма свобода на действие. Разбира се, това зависи от Вашата воля.
Започнатото през тази година, ще оказва влияние на следващите – ново предприятие, избор на политици.
Влиянието ще се прояви осезателно около 08.11.2006 г.

Обрати в заработките, по-скоро печалби отколкото загуби, но силно ще преувеличавате финансовите си възможности. Възможност за получаване на наследство. Също възможност за сполучливи сделки, силен стремеж за печалба, успешни капиталовложения.
Вероятна дата около 07.12. 2006 г. и акцентирано на 16 и 17 декември.

По-лично и по-частно нещо е подпериодът през Януари 2007 г. (един път за 28 години) с подчертано влияние около 4 - 5. 01. и 1- 2. 02., което е време да се приемете такава, каквато сте истинска и да приемете Вашите вътрешни нужди и чувства за реални и важни/съществени; и най-вече е, че Ви се дава възможност най-сетне да бъдете в съгласие (удобство) със себе си. Може да започнете да изоставате детинската несигурност и да установявате съществуване където трябва, да знаете какво сте, без вина, без напрежение или само-съзнателно отдръпване.

Вероятно около 10.01.2007 г. (внимание на 7 и 8 февруари) ще имате силно вдъхновение и ще се интересувате от поезия. Брат може да напусне семейството Ви или някои от близките Ви да заминат. Не се доверявайте на жените от близкото Ви обкръжение, защото можете да си навлечете неприятности, заради измами или глупаво стечение на обстоятелствата. Неблагоприятни за Вас ще бъдат занимания свързани с точност и прецизност. Възможни са загуби на писма или разочарования, заради преместване.

Трудности при преместване, добри връзки с родителите и близки. Ще се свържете със забравени хора от миналото си. Възможен развод или развод на родителите Ви, въобще непредвидими отношения в домашното огнище и ще бъдете склонен към смяна на местожителството. Ще бъдете по независим и няма да изпълнявате домашните си задължения. Възможно е да въведете електроника в дома си.
Успех чрез дома на родителите или чрез имоти. Нова работа. Промени в жилището - смяна или разширение, или подновяване.
Вероятна дата около 12.02.2007 г. и акцентирано на 5 и 6 март.

* През Април 2007 и по-осезателно на 27 – 28. 03. и на 24 – 25. 04. съществува тенденция за удоволствие, приятелски контакти, популярност, успех в бизнеса. Благосклонност от жените (родственици или майка, свекърва) – оказват благотворно въздействие за любов и пари; възможни разходи, свързани с жени.

След 6 юни 2007 г. и конкретно на 19, 20, 25 и 26 е интересен и пълен период. Стремеж към създаване на сложни положения. Чести промени. Очаквайте обрати в любовта, поява на ново увлечение; ще имате преобразувания в любовта и възобновления.
Наследство, което идва и което е свързано с роднина от страна на брачния Ви партньор. Може да се очаква и завещание. Общински или съдебни процеси във връзка с наследство ще минат с успех. (Неблагоприятна година за започване на съдебни процеси.) Успешни финансови спекулации, но с известен риск. Финансов успех и придобивки чрез наследство от чужбина или състояние, от страна на роднина по закон.
Парите ще дойдат от съдружници или съработници, или семейни пари могат да бъдат пуснати в оборот и да донесат успех; също така да се приберат пари, които са дадени някъде. Ще нарастне кредитоспособността Ви. Ще можете успешно да работи за себе си с чужди пари.
Опасност от катастрофа, пожар или друго природно бедствие, могат да се получат пари от застраховка. Успехи, придобивки чрез религиозни неща, чрез окултни ложи и органи, лудници и разни институции, свързани със социалните проблеми. Изучаването на окултните и свръхсетивните неща ще бъде успешно и ще доведе до дълбоки познания.

Прибавям и едно по-продължително влияние (акцентирано от Януари 2006 до края на 2007 г.), в което време ще трябва да се срещнете с идеализам, търсене на гуру, който има отговор за всичко; откриване на собствен духовен път, метафизичното. И всичко това (като събития ) е в зоната на дома и семейството и основните ангажименти са свързани с тях.